مرور برچسب

کشف زنبوری متفاوت

کشف جدید پژوهشگران آمریکایی که در قرآن آمده است

پژوهشگران دانشگاه "یوتا" نوع جدیدی از زنبور را یافته اند که غیر عادی بوده و قادر است لانه خود را در کوه های صخره ای درست کند. در صورتی که قرآن کریم در بیش از 14 قرن پیش در این آیه به این زنبود اشاره کرده است: آیه ۶۸ سوره نحل «وَأَوْحَىٰ…