مرور برچسب

کشیدن پوست

ناموفق ترین جراحی های زیبایی چهره های مشهور جهان

جراحی های زیبایی این روزها در تمام دنیا باب شده است. از افراد معمولی گرفته تا ستاره ها و بازیگران، به کمک جراحی های زیبایی تغییراتی را در چهره خود به وجود می آورند. اما همیشه هم این تغییرات خوشایند نیست. گاهی ریسک عمل جراحی زیبایی آنقدر…