مرور برچسب

کلمات کلیدی گوگل

سئو و نحوه کار با ابزار کلمات کلیدی گوگل

ابزار کلمه کلیدی گوگل یا Google’s Keyword Tool برای کاربران سرویس تبلیغاتی گوگل (Adwords) و برای آنالیز کلمات کلیدی در گوگل ایجاد شده است، اما برای افرادی که از این سرویس استفاده نمی‌کنند نیز بسیار مفید است. این ابزار کلمات کلیدی سئو، دو…