مرور برچسب

کودکان چاق

روش های پیشگیری و درمان چاقی در کودکان

در بسیاری از خانواده ها، کودکان چاق دیده می شوند که این چاقی ممکن است ناشی از ژنتیک، پرخوری و استفاده از غذاهای ناسالم باشد. پیشگیری بهتر از درمان است، بنابراین والدین باید شرایطی را فراهم سازند تا از چاقی فرزندانشان پیشگیری کنند. برای این…

آیا استفاده از دستگاه های هوشمند برای کودکان خوب است؟

همه می دانند که کودکان بطور فزاینده ای تکنولوژی-فهم هستند. این مساله امکان پذیر است چرا که امروزه کودکان استفاده از تکنولوژی را خیلی زود آغاز می کنند: یک مطالعۀ جدید نشان می دهد که 14% از کودکان 6 تا 12 ساله، روزانه یک ساعت از تلفن همراه یا…