مرور برچسب

کیسه صفرا

آیا گیاه خواری عمر را بیشتر می کند؟

تحقیقات نشان داده است که گیاه خواری می تواند در افزایش عمر افراد مؤثر باشد، البته ایرادی بر گوشت خواری نیز وارد نیست به شرط آنکه در مصرف آن اعتدال رعایت شود. مطالعات جدید منتشر شده در ژورنال های پزشکی داخلی نشان دهنده این است که افرادی که…

نشانه های سنگ کیسه صفرا و درمان آن

کیسه صفرا عضوی است که خیلی از افراد به آن توجهی ندارند و تنها به اعضای مهم بدن چون قلب، کلیه و... توجه می کنند اما زمانی که از ناحیه کیسه صفرا دچار درد و ناراحتی می شوند تمام حواسشان جمع این نقطه از بدنشان می شود. حال می خواهیم بدانیم کیسه…