مرور برچسب

گسترش فولاد

نتیجه بازی گسترش فولاد – نفت تهران (لیگ برتر)

در هفته بیست و هشتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 31 فروردین 96 ساعت 17:45 ، تیم گسترش فولاد در مقابل تیم نفت تهران بازی خواهد کرد. نتیجه بازی گسترش فولاد نفت تهران، روز پنجشنبه 31 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سپاهان – گسترش فولاد (لیگ برتر)

در هفته بیست و هفتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 25 فروردین 96 ساعت 19:00 ، تیم سپاهان در مقابل تیم گسترش فولاد بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سپاهان گسترش فولاد، روز جمعه 25 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی گسترش فولاد – استقلال (لیگ برتر)

در هفته بیست و ششم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 17 فروردین 96 ساعت 17:30 ، تیم گسترش فولاد در مقابل تیم استقلال بازی خواهد کرد. نتیجه بازی گسترش فولاد استقلال، روز پنجشنبه 17 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه لیگ برتر- بازی تراکتورسازی – گسترش فولاد

در هفته بیست و پنجم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 12 فروردین 96 ساعت 17:30 ، تیم تراکتورسازی در مقابل تیم گسترش فولاد بازی خواهد کرد. نتیجه بازی تراکتورسازی گسترش فولاد، روز شنبه 12 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی گسترش فولاد – صبای قم (لیگ برتر)

در هفته بیست و چهارم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 20 اسفند 95 ساعت 14:30 ، تیم گسترش فولاد در مقابل تیم صبای قم بازی خواهد کرد. نتیجه بازی گسترش فولاد صبای قم، روز جمعه 20 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی فولاد – گسترش فولاد (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و دوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنج شنبه 28 بهمن 95 ساعت 15:00 ، تیم فولاد در مقابل تیم گسترش فولاد بازی خواهد کرد. نتیجه بازی فولاد گسترش فولاد، روز پنج شنبه 28 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی پدیده – گسترش فولاد (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و سوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 13 اسفند 95 ساعت 15:00 ، تیم پدیده در مقابل تیم گسترش فولاد بازی خواهد کرد. نتیجه بازی پدیده گسترش فولاد، روز جمعه 13 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی گسترش فولاد – سایپا (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و یکم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 21 بهمن 95 ساعت 15:00 ، تیم گسترش فولاد در مقابل تیم سایپا بازی خواهد کرد. نتیجه بازی گسترش فولاد سایپا، روز پنجشنبه 21 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سیاه جامگان – گسترش فولاد (لیگ برتر)

در هفته بیستم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 16 بهمن 95 ساعت 14:00 ، تیم سیاه جامگان در مقابل تیم گسترش فولاد بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سیاه جامگان گسترش فولاد، روز شنبه 16 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی گسترش فولاد – ذوب آهن(لیگ برتر فوتبال)

در هفته نوزدهم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 9 بهمن 95 ساعت 14:30 ، تیم گسترش فولاد در مقابل تیم ذوب آهن بازی خواهد کرد. نتیجه بازی گسترش فولاد ذوب آهن، روز شنبه 9 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.