مرور برچسب

یا مقلب القلوب والابصار

اعمال روز اول عید نوروز و لحظه سال تحویل

عید نوروز از جمله اعیادی است که دارای قدمت زیادی است و ملت های بسیاری از زمان عهد باستان تا به امروز با آداب و رسوم زیبا این عید را جشن گرفته اند و آیین مقدس اسلام نیز بر آن سفارش کرده است و آن را مورد توجه قرار داده است. از جمله سنت های…