مرور برچسب

یورو 2016

نتیجه بازی پرتغال فرانسه -یورو ۲۰۱۶ (مرحله فینال)

بازی فینال جام ملت های اروپا 2016 با میزبانی کشور فرانسه، بین دو تیم پرتغال و فرانسه (به ترتیب از گروه های F و A)، روز پنجشنبه 20 تیر 95 معادل با 10 جولای 2016، ساعت 23:30 به وقت ایران، در شهر سنت دنیس برگزارخواهد شد. نتیجه بازی تیم پرتغال…

نتیجه بازی آلمان فرانسه – یورو ۲۰۱۶ (نیمه نهایی)

بازی دوم از مرحله نیمه نهایی بازی های جام ملت های اروپا 2016 با میزبانی کشور فرانسه، بین دو تیم آلمان و فرانسه (به ترتیب از گروه های C و A)، روز پنجشنبه 17 تیر 95 معادل با 7 جولای 2016، ساعت 23:30 به وقت ایران، در شهر مارسی برگزارخواهد شد.…

نتیجه بازی پرتغال ولز – یورو ۲۰۱۶ (نیمه نهایی)

بازی اول از مرحله نیمه نهایی بازی های جام ملت های اروپا 2016 با میزبانی کشور فرانسه، بین دو تیم پرتغال و ولز (به ترتیب از گروه های F و B)، روز چهارشنبه 16 تیر 95 معادل با 6 جولای 2016، ساعت 23:30 به وقت ایران، در شهر لیون برگزارخواهد شد.…

نتیجه بازی فرانسه ایسلند-یورو ۲۰۱۶-یک چهارم نهایی

بازی چهارم از مرحله یک چهارم نهایی بازی های جام ملت های اروپا 2016 با میزبانی کشور فرانسه، بین دو تیم فرانسه و ایسلند (به ترتیب از گروه های A و F)، روز یکشنبه 13 تیر 95 معادل با 3 جولای 2016، ساعت 23:30 به وقت ایران، در شهر سنت دنیس…

نتیجه بازی آلمان ایتالیا-یورو ۲۰۱۶-یک چهارم نهایی

مجله اینترنتی دلخوشی: بازی سوم از مرحله یک چهارم نهایی بازی های جام ملت های اروپا 2016 با میزبانی کشور فرانسه، بین دو تیم آلمان و ایتالیا (به ترتیب از گروه های C و E)، روز شنبه 12 تیر 95 معادل با 2 جولای 2016، ساعت 23:30 به وقت ایران، در…

نتیجه بازی ولز بلژیک – یورو ۲۰۱۶ (یک چهارم نهایی)

بازی دوم از مرحله یک چهارم نهایی بازی های جام ملت های اروپا 2016 با میزبانی کشور فرانسه، بین دو تیم ولز و بلژیک (به ترتیب از گروه های B و E)، روز جمعه 11 تیر 95 معادل با 1 جولای 2016، ساعت 23:30 به وقت ایران، در شهر لیل برگزارخواهد شد.…

نتیجه بازی لهستان پرتغال-یورو ۲۰۱۶-یک چهارم نهایی

بازی اول از مرحله یک چهارم نهایی بازی های جام ملت های اروپا 2016 با میزبانی کشور فرانسه، بین دو تیم لهستان و پرتغال (به ترتیب از گروه های C و F)، روز پنجشنبه 10 تیر 95 معادل با 30 ژوئن 2016، ساعت 23:30 به وقت ایران، در شهر مارسی برگزارخواهد…

نتیجه بازی مجارستان بلژیک-یورو ۲۰۱۶-یک هشتم نهایی

بازی ششم از مرحله یک هشتم نهایی بازی های جام ملت های اروپا 2016 با میزبانی کشور فرانسه، بین دو تیم مجارستان و بلژیک (به ترتیب از گروه های F و E)، روز یکشنبه 6 تیر 95 معادل با 26 ژوئن 2016، ساعت 23:30 به وقت ایران، در شهر تولوز برگزارخواهد…

نتیجه بازی فرانسه ایرلند-یورو ۲۰۱۶-یک هشتم نهایی

بازی چهارم از مرحله یک هشتم نهایی بازی های جام ملت های اروپا 2016 با میزبانی کشور فرانسه، بین دو تیم فرانسه و ایرلند (به ترتیب از گروه های A و E)، روز یکشنبه 67 تیر 95 معادل با 26 ژوئن 2016، ساعت 17:30 به وقت ایران، در شهر لیون برگزارخواهد…

نتیجه بازی ولز ایرلندشمالی-یورو۲۰۱۶-یک هشتم نهایی

بازی دوم از مرحله یک هشتم نهایی بازی های جام ملت های اروپا 2016 با میزبانی کشور فرانسه، بین دو تیم ولز و ایرلند شمالی (به ترتیب از گروه های B و C)، روز شنبه 5 تیر 95 معادل با 25 ژوئن 2016، ساعت 20:30 به وقت ایران، در شهر پاریس برگزارخواهد…