مرور برچسب

14 اسفند نیکوکاری

۱۴ اسفند آغاز جشن احسان و نیکوکاری

از سال 1369 هر سال در تاریخ 14 اسفند مراسم کمک به نیازمندان از سوی کمیته امداد برگذار شده است . این مراسم به مدت یک هفته ادامه دارد و کسانی که مایل هستند می توانند به مردم نیازمند کمک کنند. جشن نیکوکاری علاوه بر کمک به محرومان، باعث تقویت…