مرور برچسب

Black

جمعه سیاه چیست؟

جمعه سیاه، جمعه بعد از روز شکرگذاری (Thanksgiving) است که تا 24 ساعت ادامه دارد و یکی از روزهای اصلی سال برای خرید کردن در ایالات متحده است و در حقیقت آخرین جمعه ماه نوامبر محسوب می شود. معمولا این روز یکی از روزهای بین 23 تا 29 نوامبر است.