مرور برچسب

SIDS چیست

وضعیت های خواب برای نوزادان: امن و ناامن

اگر یک کودک در منزل دارید، این مساله ضروری است که در مورد موقعیت های امن خواب و ترفندهایی که سندروم مرگ ناگهانی نوزادان یا ریسک SIDS را کاهش می دهد اطلاعاتی داشته باشید. حدود 80 درصد مرگ و میر ناگهانی و غیرمنتظرۀ نوزادان به سبب SIDS است و…