کشتن وحشیانه شعبده باز عراقی توسط داعش

مجله اینترنتی دلخوشی: داعشی ها در راستای آنچه ” مقابله با هنرهای سیاه” می نامند، یک شعبده باز خیابانی را به طرز وحشیانه ای کشتند. گروه تروریستی داعش این شعبده باز عراقی را مجبور کردند که اسرار خود را روی کاغذ بنویسد سپس گردن او را زدند. داعشی ها، شعبده بازی را به دلیل اینکه مردم را فریب می دهد جادوگری تلقی کرده و آن را مخالف اسلام می دانند.

هنرهای سیاه، گروه تروریستی داعش

هنرهای سیاه، گروه تروریستی داعش

هنرهای سیاه، گروه تروریستی داعش

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان