تاریخ عید غدیر ۹۸ دقیقا چه روزی است؟

مجله اینترنتی دلخوشی: تاریخ عید غدیر ۹۸ چه روزی است؟ عید غدیر سال ۹۸ در اواخر مرداد ماه واقع شده است. عید غدیر از اعیاد مهم مسلمین جهان محسوب می شود که پیامبر اکرم (ص) در سرزمین غدیر خم، حضرت علی (ع) به مقام خلافت وامامت منصوب کردند.

عید غدیر 98

تاریخ دقیق عید غدیر سال ۹۸ چه روزی است؟

عید غدیر ۹۸، روز سه شنبه ۲۹ مرداد ۹۸

معادل با ۲۰ آگوست ۲۰۱۹

و مصادف با ۱۸ ذوالحجه سال ۱۴۴۰

می باشد.


تاریخ دقیق عید قربان سال ۹۸ را در لینک

تاریخ عید قربان ۹۸

مشاهده کنید.


لیست کامل تعطیلات رسمی سال ۹۸ را در لینک

تعطیلات ۹۸

مشاهده کنید.


اختصاصی مجله اینترنتی دلخوشی