زیباترین تزئینات و مدل های شمع

مجله اینترنتی دلخوشی: در این مطلب عکس هایی از زیباترین مدل های شمع، تزئین شمع، شمع های شناور روی آب و تزیینات بسیار زیبا از جام های شمع را برای شما جمع آوری کرده ایم.

 زیباترین مدل های شمع با تزیینات بسیار زیبا

 

شمع تزیینی، سفره هفت سین

 

تزیین ظرف شمع شناور روی آب با گل و شمع وارمر

 

شمع تزیینی، سفره هفت سین

 

تزیین جام شمع با گل و شمع های وارمر

 

شمع تزیینی، سفره هفت سین

 

تزیین جام شمع با شمع وارمر و گل و سنگ های تزیینی

 

شمع تزیینی، سفره هفت سین

 

مدل های شمع های زیبا با طرح پرنده و گل

 

شمع تزیینی، سفره هفت سین

 

تزیین جام شمع با شمع وارمر رنگی و گل های زیبا

 

شمع تزیینی، سفره هفت سین

 

تزیین تنگ با شمع و سنگ ریزه های رنگی تزیینی

 

شمع تزیینی، سفره هفت سین

 

تزیین ظرف شمع با خاک ژله ای و شمع های گل رز

شمع تزیینی، سفره هفت سین

 

شمع های شناور در گیلاس های تزیینی

 

شمع تزیینی، سفره هفت سین

 

شمع های شناور در آب با گلبرگ های گل سرخ

 

شمع تزیینی، سفره هفت سین

 

شمع های زیبا و تزیینی 

 

شمع تزیینی، سفره هفت سین

 

مدل تزیین تنگ شمع

 

شمع تزیینی، سفره هفت سین

 

شمع های زیبا با تزیین صدف و ستاره

 

شمع تزیینی، سفره هفت سین

 

لیوان شمع قلبی بسیار زیبا

 

شمع تزیینی، سفره هفت سین

 

تزیین جام شمع با نگین و تور

 

شمع تزیینی، سفره هفت سین

 

جام های شمع شناور روی آب

 

شمع تزیینی، سفره هفت سین

 

شمع های تزیینی زیبا

 

شمع تزیینی، سفره هفت سین

 

تزیین تنگ با شمع 

 

شمع تزیینی، سفره هفت سین

 

تزیین جام شمع با مروارید و گل و شمع وارمر رنگی