دعای چهاردهم صحیفه سجادیه – دعاهای امام سجاد(ع)

0 499

مجله اینترنتی دلخوشی: صحیفه سجادیه شامل دعاهای بسیار زیبای امام سجاد (ع) می باشد. یکی از دعاهای صحیفه سجادیه، دعای آن حضرت هر گاه ستمی به او می رسید یا از ستمگران چیزی را که خوش نداشت می دید. در این بخش، ترجمه دعای چهاردهم صحیفه سجادیه، که دعای امام زین العابدین (ع) در زمانهایی که ستمی به او می رسید است را برای شما گردآوری کرده ایم.

دعای صحیفه سجادیه، دعاهای امام زین العابدین

دعای حضرت امام سجاد(ع) در زمانهایی که ستمی به او می رسید:

ای آن که اخبار شکوه کنندگان بر تو مخفی نیست، ای آن که سرگذشت ستمدیدگان نزد تو نیازی به شهادت شاهدان ندارد. ای آنکه دوران یاری تو به ستمدیدگان نزدیک است. ای آنکه مددکاریت از ستمگران دور است.

ای خدای من، تو می دانی از فلانی فرزند فلانی به من آن رسیده که از آن نهی نموده ای، و پرده حرمتم را که بر او ممنوع ساخته بودی دریده، او از باب طغیان در نعمتت، و بی اعتنایی به عقابت بر من تاخته، بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و ستم کننده بر من و دشمنم را با قوّت خود از ستم بر من بازدار، و با قدرت خود تندی و برّایی او را بر من بشکن، و او را به خودش مشغول دار، و در برابر آن که با او به دشمنی برمی خیزد ناتوان ساز.

بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست، و ستمکار را رخصت ستم بر من مده، و مرا در برابرش نیکو یاری کن، و مرا از ارتکاب نظیر کارهای او حفظ کن، و در حالتی مانند حالت او قرار مده.

بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست، و مرا در برابر دشمنم نصرتی بیدرنگ عنایت کن، تا طوفان خشمم نسبت به او فرو نشیند، و داد دلم را از او بگیرد.

بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست، و عفو و بخششت را در برابر ستم او به من عطا کن، و بجای سوء رفتار او با من، رحمتت را پاداشم قرار ده، زیرا هر ناخوشایندی در برابر ترس از قهر تو ناچیز است، و هر مصیبتی پیش خشم تو آسان.

بارالها همان طور که ستم کشی را در نظرم ناخوشایند ساختی مرا نیز از ستمکاری حفظ فرما.

بارالها به احدی غیر از تو شکایت نکنم، و از هیچ حاکمی جز تو یاری نمی جویم، حاشا که چنین کنم، پس بر محمد و آلش درود فرست، و دعایم را به اجابت برسان، و شکایتم را به تغییر وضع کنونی مقرون ساز.

بارخدایا مرا به ناامیدی از عدل خود آزمایش مکن، و دشمن را به ایمنی از کیفرت امتحان منمای، تا بر ستم بر من اصرار ورزد، و بر حقّم مستولی شود، و به همین زودی او را به آنچه ستمکاران را بدان تهدید نموده ای آشنا کن، و مرا به اجابتی که به بیچارگان وعده داده ای آگاهی ده.

بارالها بر محمد و آلش درود فرست، و مرا به پذیرفتن هر سود و زیانی که درباره ام مقدّر کرده ای موفق کن، و مرا به آنچه از دیگری برای من و از من برای دیگری می ستانی خشنودی ده، و به راست ترین راهم رهنمون شو، و به سالم ترین کار بگمار.

بارالها اگر خیر مرا در آن بدانی که گرفتن حقّم به تأخیر افتد، و انتقام از کسی که بر من ظلم روا داشته تا روز روشن شدن حق از باطل و جایگاه فراهم آمدن مدعیان (یعنی روز محشر) متروک ماند، پس بر محمد و آلش درود فرست، و مرا از جانب خود به نیت صادقانه و صبر همیشگی یاری فرما، و از رغبت ناشایسته و آزمندی اهل حرص پناه ده، و نقشی از ثوابی که برای من ذخیره نموده ای، و جزاء و عقابی که برای دشمنم آماده کرده ای در دلم مصوّر فرما، و آن را وسیله ای برای خرسندی من به قضایت، و اطمینانم به آنچه به جهت من اختیار کرده ای قرار ده، ای پروردگار جهانیان دعایم را مستجاب کن، زیرا که تو صاحب فضل عظیمی، و بر هر کاری توانائی.

آمین یا رب العالمین

دعاهای صحیفه سجادیه حضرت زین العابدین امام سجاد(ع)

ترجمه: حسین انصاریان

: امتیاز کاربران
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

لطفا برای ارسال نظر خود از فرم زیر اقدام کنید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.