تعیین رنگ چشم بچه بر اساس ژنتیک

0 3,876

مجله اینترنتی دلخوشی: رنگ چشم نوزاد یکی از ویژگی های فیزیکی است که توسط جفت شدن ژن های والدین مشخص می شود. کودک از هر یک از والدینش ۵۰% مواد ژنتیکی رنگ چشم را به ارث می برد. اگر می خواهید بدانید که رنگ چشم بچه شما چطور مشخص می شود، این مقاله را بخوانید.

 رنگ چشم کودک، رنگ چشم بچه

چارت رنگ چشم بچه

 رنگ چشم کودک، رنگ چشم بچه

بچۀ شما کدام ژن ها را به ارث می برد؟

رنگ چشم یکی از ویژگی های فیزیکی است که توسط جفت شدن ژن های والدین مشخص می شود. کودک از هر یک از والدینش ۵۰% مواد ژنتیکی رنگ چشم را به ارث می برد. ژن ها به منظور ایجاد فرم های جایگزین به نام آلل جهش پیدا می کنند و هر آلل کمی متفاوت از دیگری است. سه زوج آلل عهده دار تعیین رنگ چشم هستند که هر آلل، رنگ قهوه ای، سبز یا آبی را می دهد. آلل قهوه ای بر سبز و آبی غالب است و آلل سبز بر آبی غالب است و آلل آبی مغلوب است. رنگ چشم نوزاد به این بستگی دارد که رنگ چشم والدینش چیست، خواه آلل ها غالب باشند یا مغلوب. بچه ممکن است دو آلل غالب، یک آلل غالب و یک آلل مغلوب و یا دو آلل مغلوب از والدینش به ارث برد.

 • اگر بچه یک آلل مغلوب (آبی) از یک والد و یک آلل غالب (قهوه ای) از والد دیگر دریافت کند، رنگ چشم کودک قهوه ای خواهد شد.
 • آبی شدن رنگ چشم بچه وابسته به این است که بچه دو آلل مغلوب آبی از هر دو والدین دریافت کند. از آنجایی که در چنین حالتی هیچ آلل غالبی وجود ندارد، رنگ چشم بچه آبی خواهد شد.
 • بچه دارای چشم های سبز خواهد بود اگر از هر دو والد آلل های سبز، یا از یک والد آلل سبز و از دیگری آلل آبی دریافت کرده باشد.
 • اکثر نوزادان با چشم های متمایل به آبی متولد می شوند زیرا تولید ملانین رنگدانه در نوزادان زمان می برد.
 • نمی توان رنگ دقیق چشم نوزاد را تا زمانی که سه بار تغییر نکرده است، تعیین کرد.

 

چه چیزی رنگ چشم را تعیین می کند؟

 • هموزیگوت و هتروزیگوت

انسانها دارای دو نسخه از هر ژن هستند. یکی از مادر و دیگری از پدر به ارث برده می شود. هموزیگوت بدین معناست که دو نسخه یکسان یا غالب هستند (با دو حروف بزرگ مانند BB نامگذاری شده) و هتروزیگوت بدین معنی است که دو نسخه از ژن متفاوت هستند یا مغلوب هستند (با دو حرف کوچک، bb).

 • رنگ چشم غالب

قهوه ای و سبز، رنگ های چشم غالب هستند. اگر هر دو والد رنگ چشم یکسان داشته باشند، به احتمال ۷۵-۹۵% بچۀ آنها رنگ چشم قهوه ای یا سبز خواهد داشت.

 • رنگ چشم مغلوب

آبی یک رنگ چشم مغلوب است.

اگر هر دو والد رنگ چشم قهوه ای داشته باشند، احتمال اینکه بچۀ آنها رنگ چشم آبی داشته باشد بسیار کم است.

 • ژنوتیپ

ژنوتیپ ترکیبی از ژن برای یک مشخصه است که در این مورد، رنگ چشم است. ژنوتیپ مادر و پدر رنگ چشم بچه ها را تعیین می کند.

 • فنوتیپ

فنوتیپ ظاهر فیزیکی ژنوتیپ است که در این مورد رنگ چشم است.

آیا رنگ چشم بچۀ شما آبی باقی خواهد ماند؟

اکثر نوزادان متولد شده دارای چشم آبی هستند که ممکن است در طول زمان رنگ آن تغییر کند. رنگ چشم نوزاد، آبی خواهد ماند اگر هر دو والد ژن های آبی مغلوب خود را به کودک تحمیل کرده باشند. در غیر این صورت، رنگ چشم بچه در طول زمان به رنگ های دائمی قهوه ای، سبز یا هر رنگ دیگری تغییر رنگ خواهد داد. در زمان تولد، کمبود رنگدانه ملانین وجود دارد اما با گذشت زمان، عنبیه تولید ملانین را آغاز می کند تا رنگ واقعی خود را به چشم برساند. مشخص شدن رنگ واقعی چشم نوزاد حدود ۶ ماه یا یک سال طول می کشد.

اکثر نوزادان سفید پوست به هنگام تولد چشم های آبی تیره دارند. با این حال، رنگ واقعی چشم که می تواند قهوه ای، سبز، آبی یا میشی باشد، با گذشت زمان مشخص می شود.

رنگ چشم واقعی نوزاد با قرار گرفتن در معرض نور آشکار می شود و بستگی به مقدار و انکسار نور دارد.

همچنین، بیشتر نوزادان آسیایی و آفریقایی به هنگام تولد چشمان قهوه ای یا خاکستری تیره دارند که با گذشت زمان به سیاه یا قهوه ای طبیعی تبدیل می شود.

 • به هنگام تولد، رنگ چشم نوزاد روشن است، زیرا بچه های تازه متولد شده فاقد ملانین فعال که باعث تیره شده رنگ چشم می شود، هستند.
 • در سن ۶ ماهگی، رنگ چشم نوزاد شما شروع به تغییر می کند.
 • به تدریج، رنگ چشم بر اساس ژنتیک به ارث برده شده، دارای سایه های رنگی متفاوتی خواهد شد. این تغییرات در سن ۶ ماهگی شروع می شود.
 • در سن سه سالگی، بچه ها یک رنگ چشم قطعی دارند که غالبا تغییر نمی کند.

تفسیر رنگ چشم نوزاد

 • اگر هر دو والد دارای رنگ چشم آبی باشند، به احتمال ۹۹% رنگ چشم نوزاد آبی خواهد شد.
 • اگر هر دو والد دارای رنگ چشم قهوه ای باشند، به احتمال ۷۵% رنگ چشم نوزاد قهوه ای خواهد شد.
 • اگر هر دو والد دارای رنگ چشم سبز باشند، به احتمال ۹۹% رنگ چشم نوزاد سبز خواهد شد.
 • اگر هر دو والد دارای چشم های میشی باشند، به احتمال ۹۹% رنگ چشم نوزاد میشی خواهد شد.
 • چشم های میشی هنوز یک رمز و راز هستند. محاسبه گر رنگ چشم نوزاد هنوز نمی تواند بطور دقیق احتمال میشی شدن رنگ چشم یک نوزاد را محاسبه کند چرا که این رنگ اغلب ترکیبی از رنگ های قهوه ای، سبز و کهربایی است.

ترجمه اختصاصی مجله اینترنتی دلخوشی

منبع: momjunction.com

: امتیاز کاربران

ارسال یک پاسخ

لطفا برای ارسال نظر خود از فرم زیر اقدام کنید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.