زیبا ترین اسم های دخترانه ایرانی به همراه معنی

0 20,126

مجله اینترنتی دلخوشی: انتخاب اسم برای بچه ها، یک فرآیند نسبتا سخت و حساس است. ما برای ایده دادن به شما در انتخاب اسم کودک، لیستی از اسامی دخترانه ایرانی را برای شما ارائه خواهیم کرد که با کمک گرفتن از آن، شاید بتوانید نام مناسب و زیبایی را برای کودک زیبای خود انتخاب کنید.

نام دخترانه، انتخاب اسم کودک

لیست زیباترین اسم های ایرانی دخترانه


 

الف  :

آنیتا (آراستگی، مهربانی و خوشرویی)

آوینا (بانویی مثل آب، زلال و پاک)

آیلین (هاله ی ماه)

آوین (عشق، نامی کردی برای دختران)

آپامه (خوشرنگ و زیبا ، دختر اردشیر دوم هخامنشی)

آرتمیس (گوینده راستی ،  نام دریاسالار زن)

ارغوان (اسم درختی که گل و شکوفه سرخ رنگ می دهد)

آنیا (از ریشه آنا به معنی مادر و مهربان)

آرنیکا (آریایی نیک پندار)

اسرا (هفدهمین سوره قرآن)

آتریسا (مانند آتش، زیبا رو)

آترینا (زیبا و محبوب همگان)


ب  :

باران (قطره های آبی که از ابر می بارد)

بیتا (اسمی به معنای زیبا و خوش چهره)

بهرخ (بهترین صورت)

بنیتا (دختر بی همتای من)

بهاره (شکوفه درخت)

بهار (بتخانه، بتکده، فصل اول سال)

بهرو  (نیکو چهره)

بهشت  (پردیس، بهترین)

بهگل (نیکوترین گل)

بهناز  (از نام های برگزیده)

بهنوش (نیکوترین نوشیدنی)

بهین (بهترین ، نیکوترین)


پ  :

پارمیس ( تکه ای از بهشت)

پرنیا (پارچه ای از جنس اطلس)

پریا (همانند پری)

پریزاد (زاده پری)

پریسا  (مثل پری)

پارمیدا (نام دختر بردیا)


ت  :

تینا (خاک، عاشق نوازش)

ترانه (آهنگ، نغمه)

تارا (ستاره)

ترانه (تر و تازه، لطیف، نرم)

ترگل (گل تازه)

تُرنج (نام میوه ای است)

ترنگ (آواز تارهای ساز)

تَرَنُم (آواز خوش)


ث  :

ثنا (تحسین، ستایش، شکر، دعا)


ج  :

جوانه  (جوان، گل جوانه)

جواهر (جواهر ، با ارزش)

جانانه  (دوست داشتنی)

جانمهر (از نام های برگزیده)

جریره (زن سیاوخش، مادر فرود)


 چ  :

چیستا (فرشته دانش و خرد)

چشمه  (آب طبیعی از کوه)

چکاو  (نام پرنده ای خوش آواز)

چکاوک (مرغکی است چون گنجشک)

چَمان  (خرامان)


 ح  :

حنانه (مهربان، بخشاینده، بسیار ناله کننده)

حدیثه (امروزی، جدید و نو)

حمیرا (زن سرخ و سپید)


 خ  :

خاطره (یاد، یادگاری)

خجسته (مبارک، نیک، خوب)

خورشید (آفتاب)

خوشچهر (نیکو روی)

خوشخو (نیک رفتار، با صفا)

خوشدل (شاد ، شادمان ، خوشحال)

خوشروی  (خوشرو ، خوشگل)

خوشگو  (خوش سخن)

خوشنوا  (خوش آواز ، خوش آهنگ)

خوشه  (چند دانه که در کنار هم آویزان باشند)

خندان (خندان)


د  :

دینا (اسم ایرانی)

درسا (مانند دُر)

دل آسا  (اسم ایرانی)

دل آرا  (مایه نشاط و خرمی)

دل آرام  (آرامش دهنده دل)

دل انگیز (نشاط آور)

دلاویز (دلپسند، مرغوب، دلخواه)

دلبر (یار و معشوق)

دلدار (دلبر، معشوق ، شجاع)

دلشاد (خوشحال ، شادمان)

دلکش (دلربا ، دلفریب)

داماسپیا (شهبانوی اردشیر یکم)

دنیا  (گیتی ، جهان)

دیبا (نوعی پارچه ابریشمی)


ر  :

رونیکا (زیبارو)

راتا (فرشته بخشش و مهربانی در وندیداد)

رها (آزاد)

ریحانه (دسته ی ریحان)

روشنک (نور کوچک)

رائیکا (پسندیده و دوست داشتنی)

ردیمه (اسم همسر کمبوجبه – شاهزادگان هخامنشی)

رادنوش (بانوی شهرین)

رقیه (دعا، افسون، نام دختر امام حسین)


ز  :

زهرا (درخشنده، لقب دختر پیامبر اسلام)

زرنگار (از نام های برگزیده)

زری (منسوب به زر،  زر دار)

زرین (طلایی)

زرین بانو (از نام های برگزیده)

زرین چهر (از نام های برگزیده)

زرین چهر (از نام های برگزیده)

زُمرد (گوهر ، از سنگ های قیمتی)

زیبا (خوبروی ، خوش چهره)

زیبا دخت (از نام های برگزیده)

زیباچهر (خوش رو)

زیبارخ (از نام های برگزیده)

زیباروی (از نام های برگزیده)


س  :

ستایش (مدح، پرستش، شکر، سپاس)

سارینا (خالص و پاک)

ساینا (سیمرغ)

سالومه (حساب سال و ماه)

ساویس  (با ارزش ، گران مایه)

سایه  (از نام های برگزیده)

سپیتا (سفیدترین و پاکترین)

سپیته  (سپید و درخشان)

سپیده (آغاز بامداد)

ستاره (اختر ، کوکب)

ساحل (از نام های برگزیده)

سارا (از نام های برگزیده)

ساغر (جام و پیمانه)


ش  :

شهرزاد (زاده شهر)

شاداب : تر و تازه، خرم – نام سخنوری بوده است

شادی (سرور و شادمانی ، خوشی)

شادی آور (از نام های برگزیده)

شادی افزا  (افزاینده شادی و نشاط)

شاهدخت (از نام های برگزیده)

شاهرو (از نام های برگزیده)

شایسته  (با ارزش ، سزاوار)

شب بو (نام گلی است)

شبنم  (ژاله)


ص  :

صبا (باد مشرق)

صهبا  (شراب)


غ  :

غنچه  (غنچه گل)

غزاله  (آهوی کوهی)

غزال  (آهوی کوهی)


ف  :

فرزانه  (عاقل)

فرناز (عشوه گر)

فرین  (ستوده)

فریده  (پرارزش)

فروغ  (روشنی)

فائزه  (رستگار)

فاطمه (نام دختر پیامبر و همسر امام علی)


ک  :

کیمیا (آنچه که مس را به طلا تبدیل کند، هرچیز نادر و کمیاب)

کتایون (زن پادشاه بزرگ، یا زنی که شهنشاه باشد)

کیانا (برخواسته از نسل کیانیان)

کُنیا (دختری که ازدواج نکرده است)

کی بانو (از نام های برگزیده)

کی دخت (از نام های برگزیده)

کیارنگ (از نام های برگزیده)

کیانبانو (از نام های برگزیده)

کیاندخت (از نام های برگزیده)


گ  :

گلاره  (چشمان)

گلدیس (از واژه اوستایی دَئسه به معنی همچون گل) 

گلشن  (باغ گل)

گردآفرید (یکی از شخصیت های شاهنامه)

گیتا  (نوعی آهنگ)

گلنار  (گل انار، به زیبایی گل)

گیتی  (جهان، دنیا)


ل  :

لاله  (گل لاله)

لادن  (اسم گلی)

لیلی  (اسم گلی)

لیلا  (درازترین و تارترین شب، اشاره به گیسوی زنان)


م  :

مهرسا (شبیه خورشید، مهربان و بامحبت)

مرسانا (هدیه خداوند)

مهدیس (روشنایی مهتاب)

مهلا (میان ماه)

محدثه (تازه، نو)

مهرو (به معنی چهره ای همچون ماه)

ماهوش  (مانند ماه)

مخمل (نوعی پارچه)

مرجان (از گیاهان دریایی)

مرمر (سنگ خوشرنگ و قیمتی)

مروارید (گوهر باارزش دریایی)

مژده (نوید ، خبر شادی)

مژگان (چشم پوش)


ن  :

نیایش (دعا، ستایش)

نوشید (مادر مانی نقاشی در دوره ساسانی)

نازآفرین  (شوق آفرین)

نازنین  (خوش قلب)

ندا  (صدا)

نرگس (اسم گلی)

نسرین  (رز وحشی)

نسترن (گلی خوشبو و سرخ یا سفیدرنگ)

نازیلا (زیبا)

نگار (نقش، تصویر، بت، معشوق)

نیسا (اسم دختر یکی از شاهان پارتی)

نوشین  (شیرین)

نیکی (خوبی)

نیوشا (شنونده)

نیلوفر  (اسم گل زنبق آبی)

نرجس (چشم معشوق)


و  :

وانیا (هدیه از طرف خدا)

ویدا (در اوستایی ویستا ، پر دانش و فرهنگ)

وانوشه (نام گل)

واپسین  (آخرین ، بازپسین)

وارسته (آزاد)

ورتا (نامی پهلوی به معنی گل)

وَرد  (گل سرخ)


ه  :

هلیا( زیباترین دختر دنیا)

هدیه  (هدیه)

هما (اسم پرنده ای افسانه ای)

هورام  (واژه ای پهلوی به معنی خوش رام – خنده رو)

هستی  (وجود)

هنگامه  (حیرت انگیز)


ی  :

یسنا (پرسش، ستایش، از بخش های اوستا)

یلدا (تولد و زایش، بلندترین شب سال)

یگانه (یکتا)

یکتا  (تنها، یگانه)

یاسمین  (پهلوی یاسمن – نوعی گل- دختری در ویس و رامین)


: امتیاز کاربران
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

لطفا برای ارسال نظر خود از فرم زیر اقدام کنید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.