بیماری ها در کودکان

آیا کودک ۳ ساله من مبتلا به اوتیسم است؟

اختلال اوتیسم (ASD) به گروهی از ناتوانی¬های رشدی اطلاق می¬شود که توانایی فرد در برقراری معاشرت و ارتباط با دیگران را مختل می¬کند. طبق گزارش مراکز کنترل بیماری و مرکز پیشگیری مطمئن، ASD از هر 59 کودک آمریکایی 1 نفر را تحت تأثیر قرار داده…