ورزش در کودکان

نقش ورزش در تقویت هوش کودکان و نوزادان

فعالیت های ورزشی برای کودکان نیز مفید می باشد و باعث افزایش مهارت آن ها در یادگیری می شود. ورزش شنا موثر ترین ورزش برای کودکان است تا سطح هوشی آنها بالاتر برود و به کودکان کمک می کند تا راحت تر و سریع تر به مراحل رسمی آموزشی راه یابند.