معرفی ابزارهای سرآشپز

ابزارهای سرآشپز – هسته گیر انبه و هلو

دستگاه هسته گیر انبه و هلو، دستگاهی بسیار ساده با تیغه هایی مخصوص است که هسته انبه و هسته هلو را با یک فشار ساده از آنها جدا کرده و آنها را از وسط به دو نیم تقسیم می کند.