مرور برچسب

تفریح کودک

چگونه در دوران کرونا فرزندان را بانشاط سرگرم و مشتاق یادگیری نگه داریم

به علت تعطیلی مدارس در دوران کرونا، یک بحران فرعی برای والدین ایجاد شده است: بچه ها در طول روز چه خواهند کرد؟ تعطیلی گسترده مدارس این دغدغه را برای والدین ایجاد کرده است که چگونه کودکان وقتشان را تماما در خانه بگذرانند. اکنون به جای سرگرم…