مرور برچسب

روغن داغ

تشخیص داغ بودن روغن سرخ کردنی به کمک یک قاشق چوبی!

قاشق چوبی شما می تواند یک سرنخ کلیدی باشد تا به شما بگوید چه موقع مناسب است تا مواد غذایی را داخل روغن داغ بیاندازید و سرخ کنید. گاهی با داشتن ابزارهای ساده در آشپزخانه می توانید مانند آشپزهای حرفه ای عمل کنید. فقط باید دانش استفاده از این…

تشخیص داغ بودن روغن سرخ کردنی به کمک یک دانه برنج!

گاهی برخی نکات آشپزی بسیار ساده، به شما کمک می کند تا حرفه ای تر آشپزی کنید. وقتی مواد غذایی جهت سرخ کردن در روغنی که هنوز به میزان کافی داغ نشده است می اندازید، نه تنها غذا روغن بیشتری به خود جذب می کند، بلکه مدت زمان پخت غذا هم بیشتر می…