مرور برچسب

سایپا

نتیجه بازی سایپا – نفت آبادان (لیگ برتر)

در هفته بیست و هشتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 31 فروردین 96 ساعت 17:45 ، تیم سایپا در مقابل تیم نفت آبادان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سایپا نفت آبادان، روز پنجشنبه 31 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی استقلال خوزستان – سایپا (لیگ برتر)

در هفته بیست و هفتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 26 فروردین 96 ساعت 19:10 ، تیم استقلال خوزستان در مقابل تیم سایپا بازی خواهد کرد. نتیجه بازی استقلال خوزستان سایپا، روز شنبه 26 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سایپا – نفت تهران (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و ششم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 18 فروردین 96 ساعت 17:30 ، تیم سایپا در مقابل تیم نفت تهران بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سایپا نفت تهران، روز جمعه 18 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه لیگ برتر- بازی سپاهان – سایپا

در هفته بیست و پنجم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 12 فروردین 96 ساعت 17:00 ، تیم سپاهان در مقابل تیم سایپا بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سپاهان سایپا، روز شنبه 12 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سایپا – استقلال (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و چهارم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، چهارشنبه 18 اسفند 95 ساعت 17:30 ، تیم سایپا در مقابل تیم استقلال بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سایپا استقلال، روز چهارشنبه 18 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سایپا – صبای قم (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و دوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 29 بهمن 95 ساعت 16:00 ، تیم سایپا در مقابل تیم صبای قم بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سایپا صبای قم، روز جمعه 29 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی تراکتورسازی – سایپا (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و سوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 13 اسفند 95 ساعت 15:15 ، تیم تراکتورسازی در مقابل تیم سایپا بازی خواهد کرد. نتیجه بازی تراکتورسازی سایپا، روز جمعه 13 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی گسترش فولاد – سایپا (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و یکم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 21 بهمن 95 ساعت 15:00 ، تیم گسترش فولاد در مقابل تیم سایپا بازی خواهد کرد. نتیجه بازی گسترش فولاد سایپا، روز پنجشنبه 21 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سایپا – فولاد (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیستم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 14 بهمن 95 ساعت 15:00 ، تیم سایپا در مقابل تیم فولاد بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سایپا فولاد، روز پنجشنبه 14 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی پدیده – سایپا(لیگ برتر فوتبال)

در هفته نوزدهم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 9 بهمن 95 ساعت 14:30 ، تیم پدیده در مقابل تیم سایپا بازی خواهد کرد. نتیجه بازی پدیده سایپا، روز شنبه 9 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.