مرور برچسب

سایپا

نتیجه بازی سایپا – سیاه جامگان(لیگ برتر فوتبال)

در هفته هجدهم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، دوشنبه 4 بهمن 95 ساعت 15:00 ، تیم سایپا در مقابل تیم سیاه جامگان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سایپا سیاه جامگان، روز دوشنبه 4 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سایپا – ذوب آهن(لیگ برتر فوتبال)

در هفته هفدهم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، چهارشنبه 29 دی 95 ساعت 15:00 ، تیم سایپا در مقابل تیم ذوب آهن بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سایپا ذوب آهن، روز چهارشنبه 29 دی در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی پرسپولیس – سایپا(لیگ برتر فوتبال)

در هفته شانزدهم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 24 دی 95 ساعت 16:35 ، تیم پرسپولیس در مقابل تیم سایپا بازی خواهد کرد. نتیجه بازی پرسپولیس سایپا، روز جمعه 24 دی در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ماشین سازی – سایپا(لیگ برتر فوتبال)

در هفته پانزدهم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، یکشنبه 19 دی 95 ساعت 14:00 ، تیم ماشین سازی در مقابل تیم سایپا بازی خواهد کرد. نتیجه بازی ماشین سازی سایپا، روز یکشنبه 19 دی در همین صفحه اعلام خواهد شد.