مرور برچسب

علل واریس

روش های جلوگیری از بیماری واریس

بیماری واریس به گونه ای است که در آن دیواره ی وریدها (سیاهرگ ها) ورم می کنند و برآمده می شوند. هر ورید یا سیاهرگ دارای دریچه هایی است که جریان خون را کنترل می کند. واریس با ایجاد ورید هایی متورم و عنکبوتی، ظاهر نازیبایی به پاها می دهند و…