مرور برچسب

قاشق چوبی

تشخیص داغ بودن روغن سرخ کردنی به کمک یک قاشق چوبی!

قاشق چوبی شما می تواند یک سرنخ کلیدی باشد تا به شما بگوید چه موقع مناسب است تا مواد غذایی را داخل روغن داغ بیاندازید و سرخ کنید. گاهی با داشتن ابزارهای ساده در آشپزخانه می توانید مانند آشپزهای حرفه ای عمل کنید. فقط باید دانش استفاده از این…