آموزش دوخت عروسک میمون با استفاده از جوراب!

0 10,946

مجله اینترنتی دلخوشی: یک ایده بسیار جالب برای درست کردن عروسک، استفاده از جوراب است. شما می توانید با استفاده از جوراب، عروسک میمون بسیار زیبا درست کنید و به مناسبت های مختلف از آن برای هدیه دادن استفاده کنید. می توانید این عروسک های میمون جورابی را به کودکان هدیه بدهید یا برای تزیین سفره هفت سین در سال میمون یا به عنوان یک ایده بسیار جالب برای عیدی کودکان، استفاده کنید. همچنین می توانید به عنوان کاردستی، این عروسک های میمون جورابی را براحتی درست کنید. همچنین می توانید با استفاده از جوراب های با رنگ مشکی و قرمز این عروسک میمون جورابی را به عنوان عروسک ولنتاین درست کنید و از آن برای هدیه ولنتاین استفاده کنید.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

عروسک میمون جورابی 

 

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

وسایل مورد نیاز برای درست کردن عروسک میمون با جوراب:

 • یک جفت جوراب بزرگسال ساق بلند (استفاده از جوراب راه راه بهتر است زیرا با استفاده از آن راحت تر می توان بین قسمت های مختلف جوراب انطباق ایجاد کرد.)
 • نمد سفید
 • دکمه برای چشم های میمون ( برای بچه میمون از دکمه های کوچکتری استفاده کنید)
 • نخ گلدوزی زرد رنگ
 • الیاف برای پر کردن
 • پنبه یا فیلتر آکواریوم ضخیم
 • کاغذ برای ایجاد الگوی عروسک میمون

ابزار مورد نیاز برای ساخت عروسک میمون:

 • چرخ خیاطی
 • سوزن خیاطی (ترجیحا بلند)
 • قیچی
 • صابون خیاطی
 • اتو

نکات ساخت عروسک میمون جورابی

 •  برای میمون هایی با اندازه های مختلف از جوراب هایی با اندازه های مختلف استفاده کنید.
 • همچنین از آنجایی که جوراب پس از پر کردن، کشیده می شود، استفاده از جوراب های با جنس بهتر مناسب تر از جوراب های نازک است.

آماده سازی مراحل ساخت عروسک میمون:

مواد مورد نیاز برای آماده سازی میمون جورابی در بالا توضیح داده شد.


ساخت عروسک موش پوم پومی


آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

جایگاه چشم های میمون را علامت گذاری کنید.

اگر جوراب شما از قسمت ساق پا، تا خورده است، با دقت درز دوخته شدۀ آن را باز کنید و جوراب را تصادفا قیچی نکنید!

تای جوراب را باز کنید تا طول جوراب افزایش پیدا کند.

جوراب را به سمت داخل برگردانده و اتو کنید.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

الگوی نشان داده شده در تصویر را با استفاده از صابون خیاطی بر روی جوراب منتقل کنید.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب


آموزش ساخت تخم مرغ های عروسکی سه بعدی


قسمت های مربوط به پاهای میمون را کوک زده و با چرخ خیاطی بدوزید.

همچنین دست های میمون را نیز بر طبق الگو از جوراب دیگر به یک اندازه جدا کرده و کناره های آن ها را بدوزید.

همۀ قسمت ها را بر طبق الگو ببرید و جدا کنید.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

 

 

بدن عروسک میمون جورابی

قسمتی که بین پاهای میمون قرار دارد را باز بگذارید تا با استفاده از این قسمت بتوانید جوراب را به سمت رو برگردانید.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

انگشت شصت خود را تا انتهای پای میمون داخل برده و با کمک انگشت اشاره آن را به سمت رو برگردانید.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

این کار را برای پای دیگر میمون نیز انجام دهید.

بدین ترتیب کل جوراب را به سمت رو برگردانید.

بعد از اینکه کل بدن میمون را به سمت رو برگرداندید، درزها را صاف کنید.

همۀ قسمت های بدن میمون به غیر از دم را برگردانید.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

پاهای میمون را با الیاف پر کنید.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

بدنه میمون را به گونه ای پر کنید تا به سفتی مورد نظرتان شود.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

درز موجود بین پاهای میمون را بدوزید.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

در قسمت دوخته، اجازه بدهید که نخ شل باشد و آن را نکشید.

پس از دوختن قسمت باز، نخ را بکشید تا قسمت باز را ببندید.

قسمت مورد نظر را می توانید ۲-۳ دور بدوزید تا محکم شود.

دست های عروسک میمون جورابی

دست ها را که دوختید با الیاف پر کنید و سر آنها را باز بگذارید.

دست های میمون را با دست های خود رول کنید تا دست هایی یکنواخت و زیبا بدست آید.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

سر دست های میمون را بدوزید و خوب آن را با نخ جمع کنید و سپس نخ را ببرید.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

دو دست را به بدن میمون وصل کنید.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

گوش های عروسک میمون جورابی

گوش ها را با الیاف پر کنید.

گوش ها را به صورتی که در شکل نشان داده شده است بدوزید.

گوش را تا کنید و دو قسمت درز که روی هم قرار می گیرد را بدوزید تا شکل گوش مورد نظر بدست آید.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

دم عروسک میمون جورابی

یک نمد با سه برابر عرض دم میمون و طول کمی بیشتر از آن را ببرید.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

نمد را به سر دمی که آن را برعکس کرده اید بدوزید، پس از اینکه کار دوخت انتها به انتهای دم و نمد به پایان رسید، دم را برگردانید بطوریکه نمد به داخل آن برود.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

این روش باعث می شود که دم یکنواخت تر و زیباتری داشته باشیم و آسان تر از روش پر کردن با الیاف است.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

سرهم کردن اجزای عروسک میمون جورابی

بدن، دست ها، گوش ها، دم، دهان، اطراف چشم ها و دکمه های در نظر گرفته شده برای چشم را به میمون جورابی متصل کنید.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

بدن میمون را به دو قسمت تقسیم کنید. یک قسمت، صورت میمون است و چشم ها و دهان به آن دوخته می شوند.

اطراف چشم ها را در مرکز صورت بدوزید. آن را کوک زده و با سوزن لحاف دوز بدوزید.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

همانطور که در شکل می بینید می توانید از کوک تزیینی با نخ رنگی برای دوختن آن استفاده کنید.

دکمه های مورد نظر برای چشم ها را در جای مناسب بر روی پارچه نمدی سفید بدوزید.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

برای اینکه دکمه ها را محکم به صورت بدوزید، یک دکمه را که دوختید سوزن را به طور عمیق در سر میمون فرو ببرید و از کنار آن جایی که دکمۀ دیگر باید دوخته شود بیرون آورده و دکمۀ دیگر را نیز بدوزید. به هنگام دوختن نخ را سفت بکشید تا دکمه ها محکم به صورت دوخته شوند.

محل دهان را با صابون خیاطی قابل پاک شدن مشخص کنید.  شکل آنرا بصورت یک مستطیل با گوشه های گرد علامت گذاری کنید. قسمت دهان را دقیقا در لبۀ پایینی اطراف چشم ( پارچه نمدی سفید) بدوزید تا جایی که همۀ اطراف آن به صورت، دوخته شود. فقط یک قسمت کوچک را باز بگذارید تا الیاف را از آن طریق داخل دهان پر کنید.

حالا دهان را کاملا بدوزید.

سرتاسر قسمت میانی دهان را با نخ رنگی ( در اینجا نخ زرد) کوک بزنید تا زیباتر به نظر برسد.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

گوش ها را در طرفین میانی صورت بدوزید (جلو و پشت گوش ها را به خوبی متصل کنید.)

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

به قسمت های جلو و پشت گوش ها در شکل دقت کنید و آنها را به درستی متصل کنید.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

به محل قرار گیری دم میمون در شکل توجه کنید.

دم را در محل مورد نظر بدوزید.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

دست ها را در محل های مشخص شده در شکل کوک زده و بدوزید. دست دیگر را نسبت به دست اول به گونه ای بدوزید که همراستا باشند.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

اگر احساس می کنید که دست ها به اندازۀ کافی محکم دوخته نشده اند و شل هستند  پس از دوخت یک دست، سوزن را به طور عمیق به سمت مکان دست دیگر هدایت کرده، نخ را بکشید و دست دیگر را بدوزید. این کار را می توانید چند بار تکرار کنید تا دست ها محکم در جای خود دوخته شوند.

درمورد  قسمت سر میمون، بعضی وقتها ممکن است سر میمون کمی درازتر به نظر برسد که به خاطر استفاده از جوراب بزرگسالان است. وقتی از جوراب خردسالان برای درست کردن میمون های کوچک تر استفاده می کنید این مساله پیش نمی آید.

اگر حالت درازی سر میمون را دوست دارید پس همه چیز روبه راه است. اما اگر می خواهید که سر میمون گردتر باشد، مراحلی که در شکل زیر نشان داده شده است می تواند کارگشا باشد.

دراز بودن سر میمون به دلیل واقع شدن آن در قسمت پنجۀ پا است.

قسمت وسط سر، جایی همراستا با وسط چشم ها را به اندازه ای که می خواهید سر میمیون گرد شود، با صابون خیاطی علامت گذاری کنید. حال قسمت علامت گذاری شده را بدوزید و توبگذارید تا سر میمون گردتر به نظر برسد.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

حالا سر میمون گردتر شده است.

آموزش درست کردن عروسک، ساخت عروسک با جوراب

ترجمه اختصاصی مجله اینترنتی دلخوشی

: امتیاز کاربران
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

لطفا برای ارسال نظر خود از فرم زیر اقدام کنید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.